ABM Kinnistud OÜ eesmärgiks on aidata maaomanikel leida hea ja aus tehingupartner, kes pakuks turukohast hinda kinnistu müügil ning kõrget kvaliteeti selle majandamisel. Meie koostööpartnerite võrgustik on lai ning võimaldab meil olla abiks nii väikeste üksikkinnistute kui ka suuremate gruppide müügil ja majandamisel.

Nõustamine/konsultatsioon

Soovid oma kinnistut müüa, kuid ei tea, mis hinda küsida? Või oled hoopis kimpus põllumaale rentniku leidmisega? Soovid metsa korda teha, kuid ei tea, kust alustada? Ükskõik mis Su küsimus on, võta ühendust meie meeskonnaga. Aitame Sind kõigis maatulundusmaaga seotud küsimustes!

Põllumaa ostmine

Põllumaade ostmisel mängivad lisaks kinnistu omadustele rolli veel mitmed tegurid, mida müüja teada ei pruugi. Üheks olulisemaks neist on maarendi lepingu sisu – millistel tingimustel on põld rendile antud. Ostja poolelt mängivad rolli ka rahastuse kättesaadavus, sessoonsus, turuolukord eelnevatel aastatel, konkurents ning palju muud.

ABM Kinnistud OÜ esmärgiks on aidata maaomanikel leida hea ja aus tehingupartner, kes pakuks turukohast hinda kinnistu müügil ning kõrget kvaliteeti selle majandamisel. Meie koostööpartnerite võrgustik on lai ning võimaldab meil olla abiks nii väikeste üksikkinnistute kui ka suuremate gruppide müügil ja majandamisel.

Metsamaa ostmine

Metsamaa müügil on oluline esmalt määrata kinnistu potentsiaalne väärtus. Et seda adekvaatselt hinnata on tarvis metsamajanduskava. Ostjate huvi metsamaa vastu mõjutavad lisaks kinnistu omadustele veel mitmed tegurid. Näiteks vaba kapitali olemasolu, planeeritud ostu- või raiemahtude täituvus, sessoonsus, lähedus teistele kinnistutele, ja palju muud. Meie meeskond omab läbi iga päev täieneva kogemuste pagasi  parimat ülevaadet turu olukorrast. Tänu sellele suudame 90% juhtudest Sinu kinnistule ka parima hinna leida.

Raieõiguse võõrandamine

Metsas õigeaegsete raiete teostamine mõjutab ka metsa edasist väärtust. Täiesti hooldamata ja korrektselt hooldatud metsa väärtuse vahe võib raieküpseks saades olla lausa 40%.

Kasvava metsa raieõiguse võõrandamine tähendab, et metsaomanik müüb oma kinnistult õiguse raiuda kokkulepitud mahus puitu ning seda realiseerida. Maa jääb seejuures metsaomanikule. Korrektne raieõiguse müümine eeldab kehtiva metsamajandamiskava ja raieteatiste olemasolu!

Raieõiguse võõrandamiseks on lihtsustatult kolm võimalust:

  1. Võlaõiguslik raieõiguse võõrandamise leping

    Raie müüakse kokkulepitud mahus ja hinnaga. Tehing ei pea olema notariaalne.

  2. Võlaõiguslik raieõiguse võõrandamise leping sortimentide alusel

    Raie müüakse kokkulepitud materjalihindadega reaalse väljatuleku alusel. Leping ei pea olema notariaalne.

  3. Kasutusvaldus ehk maarendileping kogu metsamaale või selle osale

    Metsa majandamise õigus müüakse teatud perioodiks ostjale, kellel on õigus seejärel tellida metsamajanduskava ning raiuda metsa seal näidatud mahus. Kasutusvaldus on kõige riskantsem viis raieõiguse võõrandamiseks. Tehing on notariaalne.

Metsa kasvatamine

Selleks, et metsast oleks rõõmu ja tulu ka järeltulevatele põlvkondadele vajab mets aeg-ajalt hoolt. Tähtsaimad metsakasvatamise võtted on uuendamine, õigeaegsed hooldusraied ja kuivendussüsteemide korrashoid. Metsas õigeaegsete raiete teostamine mõjutab ka metsa edasist väärtust. Täiesti hooldamata ja korrektselt hooldatud metsa väärtuse vahe võib lageraie küpseks saades olla lausa 40%.

Metsa uuendamine on jätkusuutliku metsamajandamise üks alustalasid ning selleks on võimalusi kolm: istutamine, külvamine või looduslikule uuenemisele jätmine. Valik sõltub erinevatest teguritest nagu näiteks planeeritavatest puuliikidest, pinnasest, looduslikest võimalustest ja paljust muust. Reeglina on soovituslikud metsauuendusvõtted toodud ka metsamajanduskavas.

Metsa kasvatamiseks on ette nähtud ka mitmesuguseid toetusi, mille kohta saad rohkem infot meie spetsialistilt.

Metsamajanduskava koostamine

Metsamajandamiskava eesmärk on anda metsaomanikule parimad soovitused oma metsa majandamiseks. Metsamajandamiskavas sisalduvate andmete alustel saab omanik ülevaate oma metsa olukorrast ja soovitused edasiseks tegutsemiseks. See on soovituslik tegevuskava ja kehtib 10 aastat. Kavas on ülevaade kinnistu metsavarudest ja metsa seisundist ning märked võimalike piirangute kohta. Kava tohib koostada ainult litsenseeritud metsakorraldaja.

Alates 2014. aastast ei ole metsamajanduskava vaja teha juhul, kui metsakinnistu suurus on vähem kui 5ha. Metsa inventeerimise kohustust küll pole, kuid samas on kava järgi lihtsam edaspidi metsa majandada.

Metsa inventeerimiseks on võimalik saada ka riigipoolset toetust summas 10€/ha. Täpsema informatsiooni saamiseks pöördu meie meeskonna poole või vaata lisa siit.

Kogu teenindus ja asjaajamine minu kinnistu müügiga seonduvalt oli Teie firma poolt korrektselt teostatud, asjaajamine kiire, täpne ja meeldiv.
Vaatamata põgusale kokkupuutele tundub, et ka väikesed tehingud saavad Teilt täit tähelepanu.

Juta H. – maaomanik Raplamaal

Soovin tänada AMB Kinnistut tehingu sujuva ja professionaalse koostöö eest. Info vahendamine toimus väga operatiivselt nii telefoni kui ka meili teel. Videosilla teel korraldatud notaritehing oli mugav kõikidele osapooltele, võttes arvesse veel ka asjaolu, et üks osapool asus Austraalias, siis tõrkeid ega tehnilisi probleeme ei esinenud. Müüjana olen tehingu lõpptulemusega väga rahul. Tänan!

Kätlin

Kogu müügi-ostutehing oli korrektne, alates pakkumisest ja lõpetades lepingu vormistamisega. Protsess ise kulges asjalikult ja vääritimõistmisele/võimalikule tõlgendamisele “ruumi” ei antud. Täpselt nii, nagu üks korralik asjaajamine toimuma peab.

Andrus K. – maaomanik Lääne-Virumaal

Väga tore tehing! ABM Kinnistute poolt oli kõik organiseeritud hästi ja korrektselt. Väga hea ja kiire teenindus. Edaspidi pöördun sarnaste teemadega esimesena teie poole!

Janek V. – maaomanik Tartumaal

Olen siiski meeldivalt üllatunud, et valisin oma ettevõtte kinnistute müügitehingute partneriks ABM Kinnistud OÜ. Määravaks sai esialgu asjalik suhtlus, selgitus ja suhtumine klienti. Peale hinnapakkumise üle vaatamist sai otsustavaks ikkagi hind, mis oli konkurentidest konkurentsitult parim. Tehingu lõpuleviimine toimus sujuvalt ja professionaalselt ning lõpuks jäi tehingu tegemisest hea tunne. Kui tekib veel vajadus kinnistutega tehinguid teha, siis küsin juba ise kõigepealt pakkumist ABM Kinnistu OÜ-lt.

Aive, Runi POÜ

Minu kogemus ABM-iga oli väga positiivne. Omavaheline suhtlus ja asjade ajamine liikus ladusalt. Suured tänud, et olite kannatlikud ja ootasite ära minu kliendi väiksed viperdused. Kindlasti tulevikus võimalusel teen veel koostööd!

GERT

Jäin klienditeenindusega igati rahule ja kõigile küsimusele sain mind rahuldava vastuse!

Janar S. – maaomanik Harjumaal

Maikiga oli meeldiv suhtlus, lisaks meeldis, et notariaega tuletati meelde ja ka pärast tehingut võeti minuga uuesti ühendust.
Ise elan küll kinnistu läheduses, kuid polnud kahju müüa, sest ise metsanduses ei tegele ja hind oli minu jaoks õiglane. Kõik toimus korrektselt!

Ranol K. – maaomanik Hiiumaal

Võta ühendust